Jakie kroki uczynić po powrocie z pracy z zagranicy?

Mimo, iż Polacy coraz rzadziej decydują się na wyjazdy zarobkowe za granicę, spory procent ludzi cały czas pracuje poza granicami RP. Jest to związane z lepszymi zarobkami, wyższym standardem życia oraz lepszą służbą zdrowia. Jakie kroki należy uczynić po powrocie do kraju po przepracowaniu na obczyźnie kilku lat?

Powrót do domu zobowiązuje do pewnych działań

Po odetchnięciu pełną piersią i rozpakowaniu walizek trzeba wykonać pewne kroki, które umożliwią ponowne zadomowienie się w Polsce. Nie chodzi jedynie o przywitanie się ze znajomymi oraz rodziną, ale przede wszystkim mowa o pozamykaniu wszystkich rozdziałów, które pozostały otwarte zagranicą. Chodzi przede wszystkim o zwrot podatku z zagranicy o który może się starać ogromna ilość osób wracających do Polski po przepracowaniu kilku bądź kilkunastu lat poza obszarem naszego kraju. Aby zacząć myśleć o zwrocie pieniędzy należy w pierwszej kolejności posiadać szereg wymaganych dokumentów, które umożliwią odpowiednim organom zweryfikowanie informacji. Rozliczenie podatku z zagranicy jest możliwe, jeśli posiada się dokumenty uzyskane od pracodawców z zagranicy na których widnieje wysokość wynagrodzenia, a także zaliczka uzyskana na podatek. Do  urzędu musi zostać skierowana kopia paszportu bądź dowodu osobistego oraz karta podatkowa. Karta podatkowa to dokument, który otrzymuje się po zakończeniu pacy. Jeśli nie otrzymało się go w trakcie pobytu za granicą można wysłać pracodawcy informację odnośnie polskiego adresu zamieszkania i dowód zostanie dostarczony do nowego miejsca zamieszkania. Rozliczenie podatku z zagranicy odbywa się także przy pomocy payslipu z ostatniego miesiąca bądź tygodnia wystawionego na obczyźnie. W rozliczeniu nie można pominąć żadnego pracodawcy (konieczne jest podanie zarówno nazwy, jak i adresu). Ostatnia konieczna informacja dotyczy numeru zagranicznego ubezpieczenia socjalnego.

Lista jest stosunkowo długa, ale pod żadnym pozorem nie należy się martwić, nawet w sytuacji, kiedy osoba wracająca z zagranicy nie jest w posiadaniu wszystkich dowodów. Każdy pracodawca zobowiązany jest do wystawienia oraz dostarczenia tego typu dowodów, nawet w sytuacji, kiedy pracownik mieszka już poza granicami kraju.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów konieczne jest uzupełnienie wniosków. Wnioski te można otrzymać w zagranicznych urzędach skarbowych, ale dostępne są również na stronach internetowych urzędów, w których widnieje sekcja przeznaczona dla emigrantów. Wypełnianie wniosku nie powinno przysporzyć większych trudności, gdyż wszystkie potrzebne informacje oraz instrukcje widnieją na stronie. Rozliczenie podatku z zagranicy nie odbywa się w Polskim urzędzie, ale w kraju, gdzie wykonywało się pracę. Na uzyskanie odpowiedzi od instytucji należy nieco poczekać, a czas ten waha się z reguły od 3 do 5 miesięcy. Pieniądze mogą zostać dostarczone na konto walutowe, albo w przypadku braku takiego konta na adres zamieszkania zostaje dostarczony czek, który w dalszej kolejności można zrealizować.

Rozliczenie podatku z Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania to jedna z najbardziej popularnych lokalizacji, kiedy chodzi o wyjazdy zagraniczne Polaków. Do rozliczenia konieczne jest posiadanie formularzy P45 bądź P60, które zawierają takie same informacje jak funkcjonujący w naszym kraju PIT-11. Rozliczenie podatku z zagranicy jest możliwe nawet jeśli nie posiada się tych formularzy. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do urzędu payslipu na którym widnieje wysokość zarobku, składek i dane adresowe pracodawcy. Wszystkie informacje zawarte na powyższych dokumentach stanowią podstawę do wypełnienia formularzy oraz dostarczenia ich do urzędu skarbowego. Kwota zwrotu jest uwarunkowana wysokością dochodu, czasem wykonywania pracy i kwotą pobranych przez pracodawcę zaliczek.