Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

adwokat-sprawy-rodzinne-łódź

Rozpad małżeństwa zawsze wiąże się z przewróceniem życia rodzinnego do góry nogami. Małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, jak również nieustannie mają do siebie pretensje, czy wzajemnie obarczają się winą za rozpad związku. W tym czasie przeważnie skoncentrowani na sobie rodzice nie zauważają, iż najbardziej pokrzywdzoną w tym wszystkim osobą jest dziecko.

Rozwód – kto przejmuje opiekę nad dzieckiem?

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka zarówno o trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego, jak i również rozstrzyga o winie (lub bez orzekania winy), podziale majątku i opiece nad małoletnim dzieckiem. Przeważnie na skutek postępowania przyznawane jest sprawowanie opieki rodzicielskiej jednemu z rodziców. Drugi rodzic wobec ustanowionego wyroku ma prawo do kontaktów z dziećmi oraz jest zobowiązany płacić alimenty na ich utrzymanie. Najczęściej tym drugim rodzicem jest ojciec.

Zgodnie z obowiązującym prawem sąd zazwyczaj władzę rodzicielską przyznaje obojgu rodzicom, jednak prawo do opieki nad dzieckiem wyłącznie jednemu z nich – najczęściej jest to matka. To z nią dziecko mieszka, ona otrzymuje alimenty na jego utrzymanie oraz opiekuje się nim każdego dnia. Sąd podejmując decyzję o sprawowaniu opieki, może decydować także o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej:

  • Pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców;
  • Ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców.

Przesłanką do podjęcia konkretnej decyzji jest kierowanie się dobrem dziecka. Podstawą jest określenie więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Informacje w tym obszarze otrzymuje od Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. W przypadku dzieci kilkunastoletnich sąd może kierować się ich zdaniem.

Na czym polega opieka naprzemienna?

Niejeden zmartwiony zaistniałą sytuacją rozwodowa rodzic poszukuje pomocy zarówno w najbliższej okolicy jak i w Internecie. Jest to zauważalne w przeglądarce Google, a dokładniej w rozpisce najczęstszych wyszukiwań, w których znajdują się takie frazy, jak m.in. „adwokat sprawy rodzinne Łódź” czy „opieka nad dzieckiem Poznań”.

Choć obowiązujące prawo rodzinne nie sankcjonuje opieki naprzemiennej, to coraz częściej sąd przychyla się do wykonywania władzy rodzicielskiej naprzemiennie przez rodziców. Warunkiem takiego orzeczenia jest złożenie w czasie rozprawy rozwodowej porozumienia wychowawczego. Bez tego wniosku sąd nie może przyznać opieki naprzemiennej. Niestety sporo kwestii nie jest jeszcze rozwiązanych ustawowo, co stanowi duży problem.