Czym jest prawo rodzinne?

prawo rodzinne łódź

Prawo rodzinne definiowane jest jako zbiór przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Prawo to obejmuje zarówno kwestie majątkowe, jak i niemajątkowe. Wszystkie te regulacje uznawane są jako element szeroko pojętego prawa cywilnego. Co więcej, zawarte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Co warto wiedzieć o prawie rodzinnym?

Prawo rodzinne i opiekuńcze — podstawowe zasady

Prawo rodzinne jest czymś, z czym każdy z nas ma styczność każdego dnia. Jednak zazwyczaj zgłębiamy się w nie dopiero wtedy, gdy pojawiają się jakieś niejasności. To, jak wiele osób poszukuje pomocy w tym obszarze, można zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak np. „prawo rodzinne Łódź” lub „czym jest prawo rodzinne?”.

Prawo rodzinne definiowane jest przez kilka podstawowych, uniwersalnych zasad, które powinny stanowić wytyczną pozostałych zapisów w nim obowiązujących, a mianowicie:

  • Zasada dobra dziecka — jest to główna zasada, która przejrzyście określa to, czym jest dobro dziecka, jakie ma ono prawa oraz co należy zrobić, by zapewnić dziecku właściwe warunki rozwoju i bytowania. Dobro dziecka określane w ramach prawa rodzinnego, powinno być podstawową wytyczną wszystkich decyzji, które opierają się o Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
  • Zasada ochrony rodziny — polskie prawo rodzinne powinno przede wszystkim zadbać o dobro rodziny. Nienaruszalność tej podstawowej komórki społecznej powinna stanowić priorytet w trakcie rozwiązywania jakichkolwiek sporów z zakresu prawa rodzinnego.
  • Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od niezwiązanych z nimi stosunkami majątkowymi — polskie prawo rodzinne stoi na czele nierozerwalności więzów rodzinnych, przede wszystkim w kontekście więzów majątkowych. Oznacza to, iż przepisy powinny na pierwszym miejscu ustalić dobro rodziny ze względu na sam fakt, iż jest najdoskonalszą komórką, która buduje więzi zarówno między rodzicami, jak i dziećmi i rodzicami.

Jak wygląda podział Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

Polskie prawo rodzinne przejrzyście określa tezy główne składniki Kodeksu Rodzinnego I Opiekuńczego. Są nimi:

  • Małżeństwo — element ten określa wszystkie zjawiska oraz relacje prawne, jakie występują między małżonkami. Dotyczy to zarówno kwestii niemajątkowych, jak i majątkowych.
  • Pokrewieństwo — ten składnik Kodeksu określa zależności i relacje prawne pomiędzy dalszymi członkami rodziny (np. zstępnymi kolejnych rzędów).
  • Kuratela — ten element Kodeksu przejrzyście określa wszystkie zależności prawne i przepisy, jakie są charakterystyczne dla tak zwanej kurateli, a więc opieki nad osobą niebędącą bezpośrednim krewnym dla opiekuna.